Ideologisch Peruviaans bedrijf in Nederland

Taklla Inkary is lid van MVO Nederland, een kennis- en netwerkorganisatie met als doeslstelling het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De naam Inkapacha

inka-vlag

Regenboogvlag van de Inka’s

betekent “De Inkawereld”. In de Andes vinden we nog steeds mensen die leven volgens de visie van de Incawereld. Het is de visie van de mensen die afkomstig zijn van en geloven in de Incabeschaving van Zuid-Amerika. Deze beschaving heeft de grote kennis en beheersing bereikt van kausay kalpa (levende energie) en de harmonie van de cyclus van het leven met zijn natuurlijke omgeving en de balans tussen materie en spiritualiteit.

Bij het zoeken naar deze balans zijn een aantal aspecten van belang. Dit zijn de drie elementen die samen de bron van het leven vormen en de drie werelden waarin men zich bevindt. De drie elementen worden ook wel viracocha genoemd (=begin van het leven).

Al deze aspecten van de kausay pacha zijn nu nog zeer actueel bij de Andesbevolking. Dit zoeken naar harmonie en balans spreekt ook mensen uit de hele wereld aan.

Gebaseerd op deze aspecten hebben de Inca’s de harmonie tevens toegepast in de praktijk bij het organiseren van het gebied waarin ze leefden. Ze deelden het gebied in vier delen in (suyos) en in ieder gebied werden de vier wetten toegepast (kamachy).

Volgens de kosmische visie van Inkapacha zijn we een levende energie die reist, die zich steeds verplaatst in de tijd en de ruimte, zowel gezamenlijk als individueel (de energie manifesteert zich op jouw moment, waarbij je individuele energie en gezamenlijke energie hebt). “Onze energie is op dit moment in deze tijd en in deze ruimte in ons lichaam gemanifesteerd. Onze energie blijft altijd, ook als die niet meer in ons lichaam zit.”

Regenboogvlag. Hoewel deze vlag vooral bekendheid geniet als vaandel voor de homo- en transgendergemeenschap als symbool voor de broodnodige tolerantie, wordt de regenboogvlag door de inheemse bevolking van de Andes als de oorspronkelijke Inkavlag beschouwd en wordt deze nog veel door de Quechua- en Aymarabevolking gebruikt.

Doelstelling van Taklla Inkary

Taklla-Inkary, hier verder genoemd Taklla is een Peruaans-Nederlands bedrijf met een idealistische doelstelling. Deze doelstelling is de ondersteuning van het authentieke ecosysteem van de gemeenschap Totora in Apurimac Peru. Het bedrijf houdt zich op verschillende manieren bezig om de identiteit, de cultuur en de eigen manier van leven in deze omgeving te behouden en te beschermen. Dit doet Taklla door middel van muziekoptredens, directe handel vanuit het dorp en omgeving naar Nederland en vanaf 2004 ook door middel van ecotoerisme vanuit Nederland naar Totora en de omliggende gemeenschappen.

Sinds 2010 ook met het Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken Alma Inkary vertelt dat hij ooit naar Europa was gekomen met de gedachte dat de oorzaak van al het kwaad daar te vinden was. Intussen heeft hij ook veel goede mensen en krachten in Europa ontmoet Dat brengt hem op een uiteenzetting over hoe hij de grote lijnen ziet. Centraal staat het brom van het leven dat is opgebouwd uit de 3 elementen zon,water en aarde.Inheemse volken hebben evenwicht met deze basis traditioneel gerespecteerd, maar de grote meerderheid van de wereld wordt nu geregeerd door 3 macht ,de banken, kerk en militairen die evenwicht met deze basis niet respecteren en vooral gericht is op consumeren. En ook een deel van de mensen van inheemse volken gaat daar in mee (Alma zie in de Andes die voor veel geld hun land verkopen aan mijnbouwmaatschappijen). Tegelijkertijd zijn er nu niet inheemse mensen die op zoek gaan naar verbondenheid met de basis van het leven. Voor Alma gaat het er niet om of je inheems bent of niet-inheems, het gaat erom dat je de basis van het leven respecteert. dit idee eigenlijk ook is vastgelegd in de Wampum Belt: vreedzame co-existentie met respect voor Moeder Aarde. Mer hier over. www.samenwerkingsverbandinheemsevolken.nl

De naam Taklla-Inkary

Inkary betekent: “ja aan de Inca”. Taklla is zowel een afkorting als het woord voor een voetploeg van de Inca’s (zie onderstaande foto’s). De afkorting: T: Totora = de naam van het dorp, A: Ayllu = familie, K: Kuska = samen, LL: Llankay = werken, A: Apurimac = de naam van de provincie.

Afkomst en visie

“Het vinden van een evenwicht tussen materie en spiritualiteit”, dat is de belangrijkste drijfveer van de uit Peru afkomstige Alma Inkary in zijn strijd voor het behoud van de ecologische waarden en normen van het Incavolk in zijn geboortedorp Totora in het Andesgebergte.

Op vijftienjarige leeftijd verliet Alma Inkary zijn geboortedorp Totora en trok naar de Peruaanse hoofdstad Lima. Daar heerste veel onbegrip over de situatie op het platteland. In zijn geboortedorp wordt nog altijd voor een groot deel geleefd volgens de cultuur van de Inca-voorvaderen, waarin de drie elementen een belangrijke plaats innemen. Het ongeveer 3000 inwoners tellende Totora, waar de bewoners leven van veeteelt en akkerbouw, is helemaal zelfvoorzienend en daardoor vrijwel geheel onafhankelijk van ‘de buitenwereld’.

In de hoofdstad Lima kwam Alma voor het eerst in contact met Europeanen. Tot dan was Europa voor hem net zoiets onbereikbaars als de maan. Na vijf jaar rondreizen in Zuid-Amerika en uiteindelijk via Venezuela, waar hij als vrijwillig cultureel medewerker van de ambassade van Peru werd erkend en via de Nederlandse Antillen, kwam hij in Nederland terecht.

Alma ontdekt in zijn contacten met Europeanen een opmerkelijke overeenkomst tussen zijn idealistische doelstelling en het groeiende belang dat in het Westen aan het milieu wordt toegekend. “In de geïndustrialiseerde consumptiemaatschappij worden moderne technieken om het milieu te beschermen, zoals recycling en zonne-energie, steeds belangrijker. Waar ik vandaan kom is van industrialisatie totaal geen sprake, maar de mensen zijn er wel gelukkig. Je kunt je dan afvragen wie er nu eigenlijk 150 jaar achter loopt. Want het Westen is eigenlijk op zoek naar datgene wat wij altijd al gehad hebben.”

Geef en help mee

Ondersteun het Ideaal van Taklla Inkary door een bedrag te storten op onze girorekening 4393919 onder vermelding van ‘Nieuwe Donateur’.

Voorwaarde voor de donateur is het geven vanuit het gevoel, Ayni:  Je wilt iets doen, vanuit je hart omdat je het zo voelt, zonder dat je er iets voor terug verwacht. Het kan voor een persoon, maar ook voor de natuur in het algemeen, de gemeenschap, voor een dier of een plant zijn. Je doet het in vertrouwen voor de heelheid van de kosmos.

Je kunt ook geven vanuit Minka: je doet iets en verwacht daarvoor ook iets terug. Koop dan bijvoorbeeld de DVD Connected to Earth: een eerbetoon aan de Inkacultuur en Peru.