Inka Healing

Inka Healing is een methode, gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling, die is ontwikkeld door Alma Inkary. Hij werkt in de basis vanuit de Inkafilosofie en heeft van daaruit zijn eigen filosofie en levenswijze ontwikkeld. Deze liggen ten grondslag aan de Inkahealing.

In de Inkafilosofie staat het respect voor de elementen zon, aarde en water centraal, evenals het respect voor de cyclus van het leven en voor alle levende wezens op Moeder Aarde. Als de elementen in de juiste balans zijn is er leven mogelijk. Volgens deze filosofie is alle leven opgebouwd uit de drie elementen zon, aarde en water.

In de Inka Healing werkt Alma Inkary met mensen aan het zich bewust worden van deze basis van het bestaan. In zijn visie helpt dit je om je bewust te worden van datgene waar het in je leven uiteindelijk om draait. Wat dat is, kan iedereen voor zichzelf uitmaken.

Nieuwe 17

Camino Choquekirao

Werken met de begrippen ayni, minka en mitha is ook onderdeel van zijn begeleiding. Het zijn begrippen uit de Inkafilosofie aan de hand waarvan gevoelens tussen mensen en motivaties voor houdingen en gedrag kunnen worden geanalyseerd en begrepen (zie uitleg onderaan).

Alma Inkary is geboren en opgegroeid in een dorpje in het hooggebergte van de Andes van Peru. Daar wordt nog altijd voor een groot deel geleefd volgens de cultuur van de Inkavoorouders. Het leven is er eenvoudig en dat is de kracht die hem inspireert. Deze kracht van de eenvoud wil hij graag doorgeven. Dat doet hij onder meer door het begeleiden van mensen in een groep in workshopweekends, of individueel in mentale coaching of andere individuele begeleiding op maat.

Workshopweekends

Wat houden workshopweekends Inka Healing in?

De Inka Healing van Alma Inkary is een serie workshops van ongeveer acht weekends voor persoonlijke groei. Per weekend wordt er een stap gezet in het healen van jezelf en het verder groeien naar een evenwicht in jezelf van je lichaam, je geest en je innerlijk zijn. Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal en daarmee zijn eigen pad van groei en eventueel zijn eigen problemen op te lossen of zijn oude pijn op te lossen of te verzachten. In de workshopweekends is er ruimte voor ieder individu om zijn eigen stap te zetten.

Voor de Inka Healing zijn een open houding en vertrouwen van belang. Is dit er niet of nog niet, dan kan dat juist een stap zijn waar je aan kunt werken. Door een symbolische stap te zetten, een oefening te doen, samen met anderen, kun je je ervan bewust worden of je in balans bent, wat struikelblokken of valkuilen zijn, of misschien zogenoemde zware bagage is die je kwijt wilt. De kracht van een groep is dat je elkaar kunt ondersteunen op diverse manieren, doordat je een spiegel voor iemand kunt zijn, door een confrontatie die iets duidelijk maakt, maar ook door een (mede) luisterend oor, een klankbord.

Alma Inkary begeleidt hierbij aan de hand van een door hem ontwikkelde methode die bestaat uit een aantal symbolische stappen vanuit zijn Inka achtergrond. Het gebruik van de symboliek is een methode. Alma heeft één van de processen uit het dagelijks leven van de Inkas die voor hen van groot belang zijn om te (over)leven, gekozen als symbool in zijn methode, het proces van het (laten) groeien van de mais. Het eerste weekend staat in het teken van kennismaken met de methode, niet alleen door uitleg en gesprek, maar ook door ervaring van de methode aan de hand van oefeningen. Hierbij gebruikt hij: ceremonie, dans en beweging, muziek, visualisatie, meditatie.

Liefde voor de groei van de mais

Liefde voor de groei van de mais

Mensen uit de Inkacultuur, die bijvoorbeeld hoog in de bergen nog dichtbij de natuur leven, leren om te kunnen overleven, vanaf jonge leeftijd te leven met respect en een groot bewustzijn van de krachten van de natuur. Ze groeien hiermee op en het is verweven met hun dagelijks bestaan. Diverse ceremonies illustreren dit. In ceremonies kan men symbolisch verbinding maken met de natuur, contact maken tussen de zichtbare en onzichtbare wereld, maar ook gebeurtenissen benadrukken en contact maken met elkaar. Of mensen nu op reis gaan, hun gewassen zaaien, het hoogste punt van een berg passeren of een feest organiseren, ceremonies vinden plaats samen met de meer aardse gebruiken. De ceremonies staan hier niet los van, ze zijn ermee verweven.

Zo is het ook met de Inka Healing weekends. Er wordt een symbolische methode gebruikt om de stap die je gaat zetten te versterken, te benadrukken, jezelf ervan bewust te maken. Het is niet een ceremonie die jou beter maakt, of je probleem oplost, of jou sterker maakt, het healen doe je zelf. De methode met de diverse onderdelen, zoals ceremonie, kan je hierbij wel helpen, bij het proces van bewust worden, verwerken, loslaten, enz., bij het benadrukken van jouw stap en je wordt hierbij ondersteund door de groep en uiteraard door de begeleiding.

De prijs voor het hele weekend is €245 incl. maaltijden en overnachting. Spreekt dit je aan: kijk dan in de Agenda voor het eerstvolgende Inka Healing weekend.

Individuele begeleiding

Wat zijn de mogelijkheden?

Alma Inkary kan ook een individueel traject op maat begeleiden. Dit kunnen gesprekken zijn in combinatie met oefeningen. Je kunt denken aan:

Een individueel traject voor mensen die de verbinding met de aarde en de zin van het leven zijn kwijtgeraakt. Alma werkt hierin vanuit de Inkafilosofie zoals hierboven beschreven, om mensen de zin van het leven terug te laten vinden. Door middel van gesprek, meditatie, dansen en muziek maakt hij met de persoon verbinding met de zin van het leven.

Een traject voor mentale coaching vanuit een vraagstuk, waarmee je bent vastgelopen, in werk of privéleven. Dit kunnen een aantal gesprekken zijn met oefeningen. Of je kunt een kort traject volgen voor relatiebegeleiding. Dit is bedoeld voor mensen vanaf ongeveer 25 jaar, die een vraag hebben of probleem ondervinden met betrekking tot een liefdesrelatie, een werkrelatie of bijvoorbeeld een relatie met vrienden.

Alma Inkary is ook verbonden met De Relatiecirkel, een samenwerkingsverband van coaches en therapeuten uit Tiel, die ieder vanuit een andere invalshoek hun kennis bijdragen. Doel hiervan is dat er voor iedere vraag op het gebied van het krijgen, verbeteren of behouden van relaties een passende aanpak mogelijk is. Zo is er op toegankelijke wijze een combinatie van werkwijzen mogelijk. Voor meer informatie hierover kun je de website relatiecirkel.nl bekijken.

“Ayni, Minka en Mitha “

Stro vlechten voor de touwbrug

Stro vlechten voor de touwbrug

De begrippen ayni, minka en mitha zijn onderdeel van de begeleiding van Alma Inkary. Het zijn begrippen uit de Inkafilosofie aan de hand waarvan verbindingen en gevoelens tussen mensen en motivaties voor houdingen en gedrag kunnen worden geanalyseerd en begrepen.

Wat is ayni, minka of mitha?

Mitha zijn noodzakelijke handelingen, die moeten gebeuren, waarbij je geen keuze hebt, zoals eten, drinken, slapen, werken of bewegen.

Minka is als je iets doet waarvoor je iets terug verwacht. Bijvoorbeeld je werkt graag en wordt daarvoor uitbetaald. Of je doet iets voor iemand en verwacht dat de persoon dat ook voor jou doet.

Ayni is als je iets wilt doen vanuit je hart omdat je het zo voelt, zonder dat je er iets voor terug verwacht. Het kan voor een persoon zijn, maar ook voor de natuur in het algemeen, voor de gemeenschap, of het kan voor een dier of een plant zijn. Je doet iets in vertrouwen voor de heelheid van de kosmos.

Een essentieel verschil tussen ayni en minka is het verwachtingspatroon. Doe je iets vanuit je gevoel zonder ook maar iets terug te verwachten, wat er ook gebeurt. Of doe je iets, ook met een positief gevoel, maar verwacht je iets terug, wat het ook is.

Vaak wordt alleen het begrip ayni genoemd. Of de betekenis van ayni en minka worden verkeerd vertaald en met elkaar verward. Alma Inkary werkt met beide begrippen. Wat doe je vanuit ayni en wat vanuit minka en hoe combineer je ayni en minka? Bij welke persoon of omstandigheid pas je de ene toe en bij welke de andere, wanneer handel je vanuit gevoel en wanneer vanuit je verstand? Het is belangrijk om een balans te vinden tussen beide verbindingsvormen

Aanmelden

Heb je nog vragen om uit te zoeken of één van de vormen van Inka Healing een goede keuze voor je is, of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Alma Inkary via mail of telefoon:

peru@inkapacha.nl of 06 4208 9772